Terapija ne govori ljudima šta da osećaju

Naše mišljenje je to koje prouzrokuje da se osećamo i ponašamo na određen način. Ukoliko doživljavamo osećanja koja ne želimo.  Ako se ponašamo na način koji ne želimo. Onda je važno da identifikujemo razmišljanja koja uzrokuju ta osećanja i ponašanja. Zatim učimo kako da ih zamenimo ili zauzemo drugačiji odnos prema njima kako bismo imali željena ponašanja i emocije.

To znači da mi možemo promeniti način na koji mislimo s ciljem da se osećamo i delujemo bolje iako se situacija nije promenila. Terapeutova uloga je da sluša, podučava i ohrabruje. Dok je klijentova uloga da govori, uči i koristi ono što je naučio.

Dodatne bihejvioralne tehnike kao što je uslovaljavanje (korišćenje pozitivnih ili negativnih podsticaja kako bi se ohrabrilo poželjno ponašanje) i sistematsko smanjivanje osetljivosti (postepeno izlaganje situacijama koje proiuzrokuju anksioznost) mogu da budu korišćene kako bi se pacijent postepeno uvodio u društvene situacije.

 

Terapija je proces učenja

Please follow and like us:
error
fb-share-icon