Strahovi kod školske dece

Strah najčešće dolazi iz naše glave. Misli koje ga prate, odredjuju da li će strah biti iracionalan ili racionalan. Evo , nekoliko saveta kako da savladiš strah koji nije realan. 

Prvo testiraj svoje misli na sledeć način:

 1. napiši negativne misli koje najčešće čuješ.
 2. napiši sve dokaze koji govore u prilog da su te misli tačne.
 3. napiši sve dokaze koje dovode u pitanje takve misli.
 4. pitaj sebe šta bi rekli nastavnici/prijatelji/roditelji ako bi znali da misliš na takav način?
 5. šta bi rekao tvoj najbolji prijatelj da on ima takve misli?
 6. kada si to uradio razmisli da li postoji drugačiji način razmišljanja?

Zatim pitajte sebe:

 1. da li je ova situacija onoliko opasna koliko ja zamišljam?
 2. da li strah u vezi opasnosti može da spreči da se loša situacija dogodi?
 3. kakve su posledice ako i dalje ostanete uplašeni i zabrinut?
 4. koje alternativne misli mi mogu pomoći da promenim svoja osećanja straha?
 5. šta mogu da dobijem ako odustanem od straha?

Preuzmi rizik. Svaki put kada izbegavate nešto zato što se plašite, vi jačate svoj strah. Ako radite nešto uprkos vašem strahu vi ga slabite. Treba shvatiti da briga nas neće zaštiti, već će ćesto i povećati rizik da dođe do negativnog ishoda. Na primer: ako si dobro naučio lekciju, a imaš strah da se javiš, ipak čes dobiti slabiju ocenu.

Ako je dete duže vremena zabrinuto, uplašeno, povučeno do te mere da ometa njegovo svakodnevno funkcionisanje, preporuka je da se potraži pomoč dečijeg psihologa.

Strah

Dečiji psiholog

Please follow and like us: