Šta je samopotcenjivanje?

Samopotcenjivanje je stav prema sebi koji proističe iz filozofije niskog samovrednovanja. To podrazumeva:

 1. Da postoje objektivni uslovi na osnovu kojih se može proceniti ljudska vrednost.
 2. Neuspeh u zadovljavanju tih uslova, osoba koristi kao dokaz da je bezvredno biće.
 3. Uspeh u zadovoljavanju tih uslova , osobi dokazuje da vredi.

Tipični primeri samopotcenjivanje:

 1. Ako u tome ne uspem, ispašću neuspešan i samim tim manje vredan
 2. Ako me budu kritikovali ispašću neuspešan i samim tim manje vredan
 3. Ako me ne private ili me odbace ispašću odbojan, neće me prihvatiti

Gubitak nečeg/nekog značajnog što je postavljeno kao kriterijum lične vrednosti ili/i neuspeh u postizanju nekog značajnog cilja koji je postavljen kao kriterijum lične vrednosti.

Tipično samopotcenjivanje:

 1. Ja sam neuspešan
 2. Ja sam beskoristan
 3. Ja sam nevoljen i/ili ja nisam vredan ljubavi

Loš ili pogrešan postupak, neizvršavanje ispravnog postupka, povreda nečijih osećanja.

Tipično samopotcenjivanje:

 1. Ja sam loša osoba
 2. Ja sam pokvarena osoba
 3. Ja sam neodgovoran osoba

Značajna osoba se neočekivano prema meni ponaša na način koji ne zaslužujem.

Tipično samopotcenjivanje:

 1. Ja nisam vredan ljubavi / naklonosti
 2. Ja sam beznačajna osoba
 3. Ja nisam dovoljno vredna osoba

Druga osoba vas vidi u lošem svetlu i mislite da to može značiti da ste loši. Umesto depresivnog osećanja javlja se bes na osobu koja vas je naterala da sebe potcenjujete.

Tipično samopotcenjivanje:

 1. Ovo dokazuje da sam ja bezvredan i zato moram da se odbranim
 2. Ona me podseća da sam loš i zato moram da je napadnem

Samopotcenjivanje

Nisko samovrednovanje

Please follow and like us:
error
fb-share-icon