Radne navike kod dece:

Radne navike nisu urodjene, to nije nešto što se ima ili nema. To su navike koje se grade , stiču tokom vremena, ponekad brže, ponekad sporije. Ono što je bitno da, nisu nedostižne. To je način da imamo više slobodnog vremena, postignemo bolji uspeh u školi i slično. Razvijanjem radnih navika ulažemo u svoje slobodno vreme i imamo više vremena za neke aktivnosti koje volimo.

Napraviti dobar plan je prvi korak.

  1. Raspored dnevnih aktivnosti-planirati vreme za učenje, odmor i razonodu.
  2. Učiti svakog dana u planiranom terminu.

Dobar plan učenja podrazumeva:

  1. Gde ćemo učiti?
  2. Šta ćemo učiti ?
  3. Kojim redosledom?
  4. U kom vremenskom periodu ćemo učiti?

Gde ćemo učiti?

Radni prostor treba da bude dobro osvetljen, provetren. Ne treba učiti ležeći, jer ćemo na taj način uvesti sebe u pospanost. A i nije dobro za našu kičmu. Stalni radni prostor je važan za sticanja radnih navika.

Šta ćemo učiti?

Novo gradivo treba učiti odmah nakon što je ispredavano. Na taj način sprečavamo brzo zaboravljanje, jer je zaboravljanje najbrže na početku. U protivnom, veliki deo gradiva biće zaboravljen kroz nekoliko dana, pa će biti više vremena za učenje. Samim tim imaćete i manje slobodnog vremena.

Kojim redosledom?

Prvo se uči teži deo, dok smo još odmorni i sveži. Nije korisno praviti pauze na samom početku. To je kao zagrevanje u sportu, gde ako pravimo pauze u ovom delu, efekat zagrevanja će nestati.

U kom vremensko periodu ćemo učiti?

Treba pronaći svoj ritam učenja i redovno ga se pridržavati. Svakako treba biti odmoran. Zavisi od navika koje ste stekli tokom života. Nekom će više odgovorati u prepodnevnim časovima, nekome ne. Važno je da postoji kontinuitet u učenju i da ga se pridržavamo.

Učenje

Radne navike

Please follow and like us: