Radne navike kod dece:

Radne navike nastaju formiranjem detetovog pravilnog odnosa prema radu i njegovim postepenim uvođenjem u rad. Sticanjem radnih navika, dete ući kako da postigne odredjeni cilj, u ovom slučaju učenje, a kasnije u odraslom dobu uspeva da svrsishodno organizuje svoje vreme. Na taj način jača samopouzdanje i samopoštovanje.

Razvijanje radnih navika ima višestruke koristi. To je način da imamo:

1. Više kvalitetnog slobodnog vremena. Ulažemo i u svoje slobodno vreme – dobre radne navike omogućavaju efikasnije učenje, ali i više vremena za druge aktivnosti.

Razvijanjem radnih navika, otvaramo mogućnost za:

2. Bolji uspeh u školi. Bez dobrih radnih navika nije jednostavno učiti redovno. Često dolazi do odlaganja, sve drugo nam izgleda privlačnije od učenja. Moguće je da ne postižemo koliko želimo, jer nemamo razvijene radne navike.

Treba imati na umu da za sticanje radnih navika je važno:

1.  Praviti raspored dnevnih aktivnosti – planirati vreme za učenje, odmor i razonodu.

2.  Učiti svakog dana u planiranom terminu

Za sticanje radnih navika nije korisno:

1. Izbegavati planirane aktivnosti ili odustajati

Uvek treba imati na umu ono što vam je najvažnije. Jasno postavljen i definisan cilj pomaže nam da ne odustanemo radi trenutnog zadovoljstva ili potrebe.

Ako želimo dobre radne navike, treba imati u vidu:

1. Cilj – nameru da steknemo radne navike i postignemo uspeh u učenju

2. Raspored svojih dnevnih aktivnosti

Saveti za roditelje:

1. Pomozite svom detetu u sticanju radnih navika

2. Nemojte ga odmah kritikovati i grditi, ako je pogrešilo.

3. Umerene pohvale su poželjne kada vidite da je dete uložilo trud

4. Nikada ga nemojte porediti sa drugom decom

Samopoštovanje

Kutak za roditelje

Please follow and like us: