Način rada sa decom

  • Seanse traju 60 minuta i zakazuju se telefonom.
  • Pre zakazane seanse potrebno je da roditelj dodje na savetodavni razgovor sa terapeutom. Kao i da uputi terapeuta u moguću problematiku.
  • Potrebno je da roditelj popuni Formular za prikupljanje osnovnih podataka o detetu.
  • Na prvu seansu roditelj dolazi sa detetom i ostaje neko vreme (10-15 minuta) koliko je detetu potrebno da se privikne na terapeuta i na prostor.
  • Saradnja na relaciji roditelj-terapeut-dete je u konstantnoj korelaciji .

Indiividualne terapije