Polazak u školu

Polazak u školu prestavlja veliku promenu za dete, ali i za porodicu. Ako je dete adekvatno usmereno u  predškolskom period, adaptacija će biti mnogo lakša. Naime, dete već polako ulazi u školski svet, sa izvesnim izmenama koje ne moraju nužno biti stresne. Dobra predškolska priprema je ujedno i dobra priprema za školu. Naravno, ova relacija se odvija u tri smera roditelj-škola-dete.

Kako se procenjuje da li je dete zrelo za polazak u školu?

Kroz razgovor sa roditeljem, druženjem sa detetom i primenu samoga testa, psiholog nastoji da stekne što potpuniju sliku detetovog razvoja i iskustva. Psiholog testiranjem utvrdjuje sledeće:

 1. Stepen razvijenosti detetove grafomotorike, pamćenja i govora.
 2. Kako rešava neke praktične problem.
 3. Prati detetova dosadašnja opšta znanja, način mišljenja.
 4. Prati detetovo održavanje pažnje.
 5. Kojim pojmovima i veštinama je dete već ovladalo, onih koji su značajni za usvajanje nastavnog gradiva.
 6. Koliko je emocionalo i socijalno zrelo.
 7. Izgovara sve glasove jasno i razgovetno.
 8. Orjentisanost u prostoru i vremenu tj.  da li je dete savladalo vremenske odrednice: juče, danas, sutra, pre i posle, levo i desno.
 9. Sposobno je da razmišlja na nivou konkretnih operacija tj. ume da razvrsta predmete po boji, obliku, veličini, debljini.
 10. Može da bude odvojeno od roditelja duže od sat vremena ili dana.
 11. Ume da crta ljudsku figure i koristi makaze.
 12. Vešto je u slaganju slagalica i lego kockica.

Grafomotorika

Predškolski period

Please follow and like us: