Perfekcionizam kod dece - Deciji Psiholog - Psiholog Viktorija
Perfekcionizam kod dece Perfekcionizam je u vezi sa anksioznošću i samoobezvredjivanjem. Bihejvioralne manifestacije perfekcionizma uključuju visoko postignuće, kompulsivnost, opsesivnost i prokrastinaciju. Dodatno, perfekcionisti rade stvari iz straha da nešto neće uraditi  i neuspešni su u pravljenju razlike izmedju bitnog i nebitnog. Takodje, imaju problem da naprave prioritete, dugo rade oredjenu stvar zbog straha od greške, …
Dete i gubitak bliske osobe - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Dete i gubitak bliske osobe Uvek postoji dilema kako deci objasniti smrt bliske osobe. Da li prekriti istinu ili izneti pravo stanje? Većina misli da skivanjem istine se štiti dete i kupuje vreme kada dodje pravi trenutak. Ipak na ovaj način, uskraćujemo detetu istinu i postoji velika verovatnoća u gubljenje poverenja izmedju roditelja i deteta. …
Internet zavisnost kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Internet zavisnost kod dece: Internet zavisnost se danas javlja u sve ranijem uzrastu. Uticaj porodice, je jedan od najznačajnijih faktora koji utiće na pojavu zavisnosti. Porodica, kao osnovna ćelija društva, treba da pruži detetu osnovnu bazu kako će se dalje razvijati. U to svakako spada i kako koristiti slobodno vreme. Mi smo ogledalo svojoj deci …
Polazak u školu - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Polazak u školu Polazak u školu prestavlja veliku promenu za dete, ali i za porodicu. Ako je dete adekvatno usmereno u  predškolskom period, adaptacija će biti mnogo lakša. Naime, dete već polako ulazi u školski svet, sa izvesnim izmenama koje ne moraju nužno biti stresne. Dobra predškolska priprema je ujedno i dobra priprema za školu. …
Strahovi kod školske dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Strahovi kod školske dece Strah najčešće dolazi iz naše glave. Misli koje ga prate, odredjuju da li će strah biti iracionalan ili racionalan. Evo , nekoliko saveta kako da savladiš strah koji nije realan.  Prvo testiraj svoje misli na sledeć način: napiši negativne misli koje najčešće čuješ. napiši sve dokaze koji govore u prilog da …
Upravljanje stresom na radnom mestu - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
 Upravljanje stresom na radnom mestu Ukoliko su zaposleni u organizaciji sposobni da prepoznaju rane znake sindroma izgaranja, on može i te kako biti izbegnut. Ipak, prevencija je i u ovom slučaju bolje rešenje od lečenja. Ukoliko se osoba na vreme upozna sa potencijalnim opasnostima sindroma izgaranja i ukoliko povede računa o tome da usvoji tehnike …
Stres na radnom mestu - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Stres na radnom mestu             Stres na radnom mestu i naročito jedan od njegovih ekstremnih vidova – sindrom izgaranja na radnom mestu, predstavljaju značajan problem sa kojim se suočavaju poslovne organizacije širom sveta. Sindrom izgaranja predstavlja vrstu stresa koja se uglavnom vezuje za radno okruženje (iako se može javiti u različitim situacijama i okruženjima). Ovaj …
Kako prevazići stres - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako prevazići stres Šta je stres? Po definiciji,  stres je odnos između osobe i njene sredine. Osoba procenjuje da li može da se adaptira na postojeći izazov ili nema kapacitete da to prevaziđe. Osoba opaža da ima problem, ali procenjuje da nije u stanju ni da ga trpi ni da ga reši. Procena može biti: …
Dečiji crtež - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Dečiji crtež Većina dece rado crta i oseća se prijatno dok obavlja tu aktivnost. U interpretaciji dečijeg crteža, ako ga koristimo u psihodijagnostičke svrhe, ne smemo zanemariti doba, kao i pojavu razvojnih, emocionalnih ili neuroloških teškoća. Razvoj crteža odvija se kroz četiri faze: prva faza počinje u 18 mesecu, kada deca počinju ostavljati tragove na …
Depresija kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Depresija kod dece Deca i adolescenti koji imaju iskustvo sa depresijom osećaju različite simptome uključujući: afektivne simptome (tuga, depresivno raspoloženje, iritabilnost). Možemo reći da postoji i negativan kognitivni stil (pesimizam, preterana generalizacija, predikcija negativnog ishoda), anhedonija (smanjenje interesovanja i uživanja u uobičajenim aktivnostima). Sve ovo može da uslovi apatiju i socijalno povlačenje, gubitak pažnje i …
NA POČETAK