Hiperkinetički poremećaj - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Hiperkinetički poremećaj Šta je to ADD-ADHD? To su skraćenice za attention deficit disorder-attention deficit hyperactivity disorder. U prevodu na srpski: deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti. ADD/ADHD je najčešća dijagnoza koju dobijaju deca u SAD. Poremećaji pažnje kod dece uglavnom se odvijaju kroz četiri osnovne karakteristike ponašanja. To su: Selektivna pažnja: deca sa ovim poremećajem …
Metode u porodičnom vaspitanju - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Metode u porodičnom vaspitanju Svako dete je jedinka za sebe, pa im tako treba i prilaziti. Ali ipak postoji nešto što je zajedničko, a to su metode ubedjivanja ili uveravanja. Ona se preporučuje roditeljima kao najbolja preporuka u vaspitanju. U daljem tekstu pored metode ubedjivanja iznećemo jos neke od metoda vaspitanja koje bi roditelji trebalo …
Principi porodičnog vaspitanja - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Principi porodičnog vaspitanja Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva i služi kao posrednik izmedju deteta i sredine. Porodica prenosi na dete osnove kulture, vaspitava moralne navike, pa time ostvaruje i prvu socijalizaciju deteta. Pored metoda i sredstva u vaspitanju dece, značajno mesto zauzimaju i principi u vaspitanju. U daljem tekstu, opisaćemo neke od principa porodičnog vaspitanja. …
Proces rešavanja problema - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Proces rešavanja problema: Proces rešavanja problema se odvija u sedam koraka. Prepoznavanje postojanja problema. Definisanje problema (neostvarena želja) Postavljanje cilja (šta želimo da postignemo) Smišljanje mogućih želja. Procena izbora najboljeg rešenja. Primena rešenja. Provera efekta primenjenog rešenja. Prepoznavanje problema se odvija kroz sledeće faze: Otkrivanje nezadovoljene želje Pitanje za podizanje nivoa svesnosti problema: Da li …
Kako rešavati probleme - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako rešavati probleme Problem je bilo koji dogadjaj koji predstavlja opasnost za osobu ili neslaganje izmedju onoga što osoba želi i onoga što se realno dogadja. Rešavanje problema bi po definiciji značilo sposobnost osobe da upravlja ili vlada različitim zahtevima situacije koja se opažaju kao da prevazile njene kapacitete. Metode savladavanja problema obuhvataju promenu situacije, …
Problemi ponašanja i deca - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Problemi ponašanja i deca Kako izgledaju porodice u kojima deca imaju probleme u ponašanju? Malo pozitivnih interakcija sa decom Česte kazne, koje su nedosledne i neefikasne Negativno potkrepljenje asocijalnog ponašanja, time što roditelji kazne dete ili ga konfrontiraju sa činjenicom da se ne ponaša na adekvatan način, a onda se povuku kada dete eskalira asocijalnom …
Sva lica straha - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Sva lica straha Strah od smrti Iako se smrt pokazala kao izvor jednog od najvećih strahova, sa druge strane, ipak živimo kao da smo besmrtni. Drugim rečima, svesno okrećemo leđa smrti kao da ni ne postoji. Nepoznavanje života posle smrti takođe stvara dodatni stres koji koči da uživamo u životu. Niko se još nije javio …
Saveti za uplašene roditelje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Saveti za uplašene roditelje: 1. uplašeni roditelji su prezaštićujući. Čuvajući decu od neprijatnosti onemogućavaju ih u sticanju iskustva koja su važna za rast i nezavisnost. 2. roditelji koji vide opasnosti svuda oko sebe su anksiozni i uznemireni. Oni su manje sposobni od mirnih roditelja da se uključe u zabavne aktivnosti sa svojom decom 3. uplašeni …
Deca i samoobezvredjivanje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Deca i samoobezvredjivanje Racionalno emotivna bihejvioralna terapija, ističe da su sva ljudska bića pogrešiva i da prave greške i da lična vrednost nije posledica našeg nastupa. Promoviše bezuslovno prihvatanje, što ne podrazumeva globalno vrednovanje sebe i evaluaciju ali dozvoljava procenu različitih aspekata selfa. Stoga, možemo da se fokusiramo na negativne aspekte i da radimo nešto …
Krivica i deca - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Krivica i deca Krivica je povezana sa samoobezvredjivanjem i javlja se kada osoba razmišlja o sebi kao veoma lošoj i slaboj osobi jer je nešto uradila. Osobe nisu uznemirene samo zbog svog ponašanja već i zbog sebe, veruju da nisu smeli da se tako ponašaju, a pošto su to uradili oni su trule osobe. Deca …
NA POČETAK