Online psihoterapija:

Studija iz 2018 godine objavljena, u „ Journal of Psychological Disorders“ otkrila je da je online psihoterapija podjednako efikasna kao i terapija lice u lice. Ovo studija se potvrdila 2020, za vreme pandemije, kada je ova vrsta terapija bila i samo moguća. Internetska psihoterapija funkicioneše za većinu ljudi kao i dece.

Istraživačke studije pokazuju da su terapije koje pruža Internet terapija efikasne za niz mentalnih problema. Nije potreban sastanak uživo, jer se procene mogu izvršiti online, kao i proces ozdravljenja.

Putem online psihoterapije ljudi su otvoreniji da razgovaraju o ličnim problemima. Ova vrsta psihoterapije je efekasnija u lečenju depresije.

Klijenti mogu dobiti psihološku pomoć, na veoma jednostavan način. Prednost ove terapija je što je udobnija i konfornija u odnosu na klasičnu psihoterapiju. Takodje, bitna prednost je i ušteda u novcu. Online psihoterapija je uglavnom, novčano prihvatljivija za klijente.

Život i rad u drugoj zemlji, gde ne znate dovoljno jezik ili su usluge psihoterapeuta skupe za vaše mogučnosti, online psihoterapija se pokazala kao idealno rešenje. Ne treba zaboraviti, ni kulturološke razlike u razumevanju problema.

Takodje, bitnu stavku prestavlja i ušteda u vremenu. Iako efektivno traje isto, treba uzeti u obzir, gužve u saobraćaju, problem sa prevozom ili parkingom.

Online zakazivanje

Psihoterapija

Please follow and like us:
error
fb-share-icon