Odnos roditelja i dece

Roditeljstvo prestavlja jednu od najlepših i najtežih uloga koje nam život može postaviti. Ne postoji čarobno upustvo kako postupati sa decom, jer svako dete je specifično na svoj način. Ali treba uzeti u obzir da i roditelj nije nepogrešiv, jer i roditelj je ljudsko biće. Bitno je da se eleminiše sujeta i da svojim primer pokažete detetu da se sve može ispraviti.

Trudite se da živite u skladu sa svojim uverenjima. Svaki roditelj je najveći uzor svom detetu. Potrudite se da vaše ponašanje uvek odražava vaša moralna načela, da uvek budete iskreni i dosledni, pažljivi prema drugima. Ne možete očekivati od vašeg deteta da vas nikada ne laže ako vi njega nikada niste slagali. Roditelj koji konstantno drzi mobilni telefon u ruci, skroluje po njemu, a sa druge strane očekuje od svog deteta da to ne radi, šalju detetu poruku o dvostrukim standardima. Dete postaje zbunjeno, jer njegov model (roditelj) ne daje mu jasne smernice.

Pre nego što reagujete na bilo šta što je dete uradilo ili reklo, sačekajte malo. Napravite malu pauzu i nikada nemojte kažnjavati dete iz besa. Kada se smirite, odredite kaznu, koja treba da bude uvremenjena (od kada do kada). Objasnite detetu zašto je kažnjeno.

Gledajte dete u oči kada vam govori. Na taj način detetu šaljete poruku da je bitno i da ga aktivno slušate. Slušajte na nivou koji je dublji od reči, osetite emociju koje vam dete šalje. Tu se kriju skriveni ključevi za poruke koje vam dete šalje, a to je „voli me“

Roditelj

Dete

Please follow and like us: