Psihološke tegobe kod dece mogu se različito manifestovati. Mogu se javiti u obliku iracionalnih strahova, nekontrolisanog besa, preterane zabrinutositi i drugo…

Strahovi kod dece | Bes kod dece | Preterana zabrinutost kod dece