Napadi besa kod dece

Napadi besa kod dece (temper tantrums) prestavljaju nekontrolisano ispoljavanje ljutnje ili tenzije.

Neki od najčešćih razloga za napade besa su:

-Manipulaciju ili zastrašivanje da bi se nešto dobilo. Ovo se posebno odnosi na decu koja imaju običaj da ispoljavaju napade besa u javnosti, u prodavnici na primer.

-Ventil za tenziju. Dete reaguje kao ekspres lonac i jos nije formiralo prefinjenije način oslobadjanja od tenzije.

– Napadi besa prestavljaju dramatično ispoljavanje emocija, naročito gledano sa strane.

– Napadi besa mogu biti sirovi izrazi ispoljavanje ljutnje. Odrastajući ljudi uče kako da upravljaju osećanjem ljutnje i kako da ga ispoljavaju na socijalno prihvatljiv način.

Prvi nastupi besa su bez direkcije i idu u svim pravcima uključujući i sebe. Dete besno zamahuje i udara sve oko sebe, a takođe i sebe. Tokom rada sa decom treba da im pomoći da identifikuje izvor svojih frustracija. Ko ili šta dovodi do reakcije ljutnje? To može biti mama koja kaže “Ne”; brat ili sestra koji uzimaju poslednje parče torte; to što mora ići u školu; to što nije u stanju brzo da zaveže cipele…   

 Šta treba činiti kada dete ima napade besa?

1. Zagrliti dete ili ograničiti njegovo fizičko kretanje. Tapkanje mokrom krpom po licu takodje može da ublaži bes. 

2. Ignorisanje. Ukoliko je moguće, ovo je najbolja raeakcija – pridavati ponašanju što je manje moguće pažnje

3. Skrenuti pažnju deteta na nešto drugo. 

4. Izolovati dete (Tajm aut). 

5. Napraviti kompromis.

 Temper tantrum kod dece

Napadi besa kod dece

Please follow and like us:
error
fb-share-icon