Motivacija i učenje:

Pod pojmom motivacije podrazumevamo one faktore koje nas podstiču, usmeravaju naše ponašanje radi postizanja željenog cilja. Motivacija može biti unutrašnja i spoljašnja.

Unutrašnja motivacija je kada radimo nešto što je uskladu sa nama i našim vrednostima. To je nešto što volimo i ne mora niko da nas tera. Kod učenja veoma je važno da imamo unutrašnju motivaciji. Ona se stiče saznanjem kako se uči, primenom saznanja i rezultatima koje ona donosi.

Spoljašnja motivacija je kada radimo zbog spoljašnjih faktora. Ona ne dolazi od nas, već iz našeg okruženja. Najčešće nas motivišu roditelji, rodbina, kolege i slično. Primer bi bio učenje zbog roditelja, ili odlazak na posao samo zbog plate.

Kako decu motivisati za učenje? Ovde čemo izneti neke primere kako motivisati decu mladjeg uzrasta i koja se uglavnom bazira na spoljašnoj motivaciji. Cilj je da kasnije predje u unutrašnju motivaciju.

Trudite se da stvorite radno okruženje. Ako imate mogućnosti, bilo bi dobro da dete ima svoju sobu. U slučaju da nemate, odvojite poseban kutak u prostoriji gde postoji mogućnost. Dovoljan je jedan sto, dnevna svetlost, lampa, polica za knjige. Poželjno je da nema elektronskih naprava, poput kompjuter i televizora.

Napravite dnevni plan učenja zajedno sa detetom. Deci je često potrebno jasno i organizovano vreme, kako bi sticalo radne navike. Gledajte da se dete redovno drži plana. Zašto je korisno da dete razvije radne navike? Objasnite detetu da će na taj način imati više kvalitetnog slobodnog vremena. Razvijanjem radnih navika ulaže se u svoje slobodno vreme. Dobre radne navike omogućavaju efikasnije učenje i više vremena za druge aktivnosti.

Učenje

Motivacija

Please follow and like us:
error
fb-share-icon