Metode u porodičnom vaspitanju

Svako dete je jedinka za sebe, pa im tako treba i prilaziti. Ali ipak postoji nešto što je zajedničko, a to su metode ubedjivanja ili uveravanja. Ona se preporučuje roditeljima kao najbolja preporuka u vaspitanju. U daljem tekstu pored metode ubedjivanja iznećemo jos neke od metoda vaspitanja koje bi roditelji trebalo da primenjuju.

Ubedjivanje

Kada detetu treba nešto da objasnimo, pokažemo i dokažemo da nešto nije ili jeste dobro. U ovoj metodi je potrebno da postoji sistematičnost, argumentacija, konkretnosti. Potrebno je potkrepiti sa što više činjenica, kao i primerima koji će ići u prilog onome što dokazujemo i objašnjavamo.

Podsticanje u vidu pohvala, nagrada, obećanja

Postoji prirodna težnja za isticanjem, koje treba pozitvno usmeravati da se dete iskaže radom i učenjem. Kako pozitivno usmeriti potrebu deteta za izskazivanjem? To su razna sredstva putem pohvale, obećanja, nagrade i drugo. Pohvale su znak odobravanja i isticanje onoga što je dete uradilo. Ima poseban značaj kod dece koja imaju teškoće različite prirode, njih treba ohrabrivati i kada naprave najmanji korak. Naročito su se dobrim pokazale kod stidljive i introvertne dece kao i plašljive dece. Nagrade su najčešće povezane sa obećanjem i imaju uglavnom simbolično značenje. Dete treba vaspitati da mu najveća nagrada bude rezultat koji postiže, rešen problem. Treba biti obazriv i štedljiv u nagradama. Obećanjem se za dete najavljuje nešto prijatno. Veoma snažno deluje na mladju decu. Treba ih davati redje, ali ih treba ispunjavati ako smo već nešto obećali. Takmičenje se zasniva na težnji pojedina za prestižom.Takmičenje sa samim sobom je najzdraviji vid takmičenja. Na taj način se povećavaju zahtevi prema sebi, kao odnos prema uspehu.

 Vaspitanje

Dete

Please follow and like us: