Karakteristike misaonog procesa:

Mišljenje prestavlja kognitivni proces kojim se operiše simbolima (predstavama, pojmovima). Cilj je da se dodje do novih saznanja.

Misliti znači rešavati neki problem, tražiti odgovor na neko pitanje, doći do zaključka. Mišljenje se pokreće u onim situacijama kada dotadašnje znanje i iskustvo nije dovoljno da bi se čovek uspešno prilagodio. U takvim situacijama nužno je iskoristiti staro znanje i iskustvo na sasvim nov način, potrebno je uvideti put i načine rešavanja problema, uočiti koja sredstva mogu da se upotrebe da bi se došlo do cilja.

Suština mišljenja jeste uvidjanje relacija, tj. uvidjanje odnosa i veza izmedju elemenata u datoj situaciji. Uvidjanjem se utvrdjuje da li nešto jeste ili nije . Utvrdjuje se sličnost i razlika izmedju dva ili više objekta, utvrdjuju se uzroci ili posledice, utvrdjuju se odnosi izmedju pojava.

Mišljenje je simbolička aktivnost. Simbol je mentalni predstavnik konkretnog objekta ili pojave. Reči su simboli. Reč –miš- ako je izgovorena, u suštini predstavlja zvučni talas koji nastaje izgovorom ova tri glasa. Medjutim, ta tri glasa  čine reč a ta reč je simbol koji predstavlja sasvim odredjenu vrstu živih bića. Mišljenje je mentalno operisanje simbolima.

Saznanja do kojih se dolazi mišljenjem nikada nisu neposredno data. Do njih se dolazi uvidjanjem na nivou svesti, na mentalnom nivou.

Mišljenje je svrsishodna psihička aktivnost, tj. aktivnost koja je uvek usmerena ka nekom cilju koji omogućava zadovoljenje neke čovekove potrebe. Mišljenje je samim tim adaptivna aktivnost koja omogućava čoveku da menja sredinu i da je prilagodjava svojim potrebama.

Mišljenjem se ide dalje u saznavanju stvarnosti, dalje od saznanja koja možemo steći percepcijom ili nekim oblicima učenja. Zahvaljujući mišljenju čovek je postao gospodar planete.

Misao

Misljenje

Please follow and like us:
error
fb-share-icon