Kako prevazići stres

Šta je stres? Po definiciji,  stres je odnos između osobe i njene sredine. Osoba procenjuje da li može da se adaptira na postojeći izazov ili nema kapacitete da to prevaziđe. Osoba opaža da ima problem, ali procenjuje da nije u stanju ni da ga trpi ni da ga reši.

Procena može biti: primarna procena (korisnost/štetnost). To bi značilo: Da li sam u nevolji ili na dobitnku i na koji način?

Sekundarna procena: Koji su naši raspoloživi resursi? Šta mogu da uradim da sebi pomognem?

Kako procenjujemo da li je nešto stresno za nas? U zavisnosti od naše procene da li je u pitanju gubitak neke vrednosti, pretnja ili izazov toj vrednosti. Šta bi trebalo da se uradi? Koji načini ponašanja obezbeđuju najpozitivniji ishod?Ono što bi trebalo da znamo je:

  1. Stres je normalna reakcija, a ne znak ludila
  2. Stres je adaptivna reakcija, a ne znak slabosti
  3. Ne postoje propisane faze stresa kroz koje svi isto prolaze
  4. Stres je prolazna faza (mi ga česti produžavamo svojim disfunkcionalnim ponašanjem).

Postoje li načini da prevaziđemo stres? Postoje, ako osoba:

  1. Otkrije lično značenje i njen smisao.
  2. Formuliše samo-pomažuće objašnjenje stresa.
  3. Da usvoji prihvatljiv model stresa koji služi kao osnova efikasnog kopinga.
  4. Da shvati razliku između promenljivih i nepromenljivih aspekata stresne situacije.
  5. Da shvati razliku između kopinga usmerenog na emociju i kopinga usmerenog na problem.
  6. Da razbije krupne stresore na komponente i postavi kratkoročne i dugoročne ciljeve.

Stres

Stresna situacija

Please follow and like us: