• Seansa traje 60 minuta i zakazuje se telefonom.
    • Individualna psihoterapija podrezumeva susret terapeuta i klijenta.
    • Na prvom susretu možete očekivati pitanja o vašim prethodnim susretima sa psihoterapijom, da li ste nekada koristili lekove i da li ste locirali neku tegobu koja ometa vaš život.
  • Kroz strukturalni intervju terapeut će vas usmeravati da bi bolje razumeo vas kao i vaše okruženje. Potrebno je popuniti LOBI (listu osnovnih biografskih podataka).

Kontakt