Granice u vaspitanju drugi deo

Jedan od najbitnih aspekata postavljanja granica, je utvrdjivanje temeljnih porodičnih prava. Zdrave granice trebaju da budu jasne, jednostavne i ciljano postavljene. Ako ne zadovaljavaju ove kriterijume, detetu neće biti jasno šta roditelj očekuje od njega. Neke su veoma važne kao na primer ne udarati druge, ne bacati stvari i slično. Neke se razlikuju od roditeljskog rasporeda, kao na primer vreme spavanja, spremanja nereda za sobom i slično. Na ovaj način se izbegava nastanak problema, jer se granica postavlja pre nego što do problema dodje. Kada se uspostavi granica, sledeća važna stvar je doslednost. Roditelji su često skloni da ignorišu vlastite granice, kada je situacija drugačija od uobičajne. Primer kada prijatelj prespava kod kuće, zato što je leto, vikend, kada roditelji ostavljaju detetu da ostane duže budno. Ako ste dosledni dete će znati  da se o granicama ne može pregovarati bilo kada i bilo gde. To naravno, ne podrazumeva rigidnost, već i izvesnu dozu fleksibilnosti. Ako dete navede pravi argument, treba ga uvažiti. Na taj način dajete mu povratnu informaciju, da cenite i uvažavate njegovo misljenje. Dobro postavljane granice, moraju uvažavati potrebe i roditelja i deteta. Na taj način gradi se odnos poverenja izmedju roditelja i deteta, kao jedan od najbitnijih aspekata u vaspitanju.

Zdrave granice

Doslednost

Please follow and like us:
error
fb-share-icon