Fobije kod dece

Strah je prisutan u svim razvojnim fazama deteta. On je pokretač odbrambrenih snaga deteta u situacijama pretnje. U tom smislu, strah je koristan ima adaptivnu funkciju u slučaju opasnosti.

Kada je reakcija strah prenaglašen u odnosu na situaciju ili povod, onda govorimo o fobijama.

Preterani strah od predmeta, situacija i događaja koje nemaju stvarnu opasnost. Po tome se fobije razlikuju od normalnog razvojnog strah.

Fobija uključuje preteranu reakciju straha (uključujući i obsesivno izbegavanje) od nekog spoljašnjeg objekta ili situacija koje nisu ni razvojno adekvatne niti predstavljaju objektivnu opasnost. Takodje, može biti preterana reakcija na neki dogadjaj koji je zaista averzivan i opasan. U oba sučaja postoji uverenje da zato što je dogadjaj opasan, da je to užasno iskustvo i da zbog toga moramo da budemo na smrt preplašeni. Sa ovakvim uverenjem  reakcija je snažnog intenziteta, dugo traje i frekventna je. Primeri- socijalne fobije, fobije od pasa.

Primer-školska fobija:

Školska fobija

Tipicno ponasanje: odbijanje da se ode u školu, izbegavanje dece koja odlaze u školu, vezivanje za majku.

Emocije: akutna anksioznost u jutarnjim časovima, noćne more ili nesanica, psihosomatski simptomi, bes, depresivnost.

Tipične iracionalne misli: „Zato što se komšija povredio u školi to znači da ću se i ja povrediti ako odem. Mogu me čak i ubiti“, „Loše stvari se mogu dogoditi u školi, moram biti zaštićen.

Ako je fobija toliko izražena da sprečava detetove aktivnosti i ako dete ne reaguje pozitivno na razgovor i ohrabrivanje, potrebno je potražiti pomoč psihologa.

Fobija

Strah

Please follow and like us: