Kako efikasno učiti je pitanje koje sebi često postavljaju učenici, studenti i drugi. Postoje razne metode i tehnike, koje se mogu primeniti. Ovde čemo prikazati neke od najjednostavnijih metoda, koje svako može da upotrebi. Treba pre svega doneti odluku da želiti nešto da naučite, da probudite vašu unutrašnju motivaciju i da krenete.

Prvo pravilo je da počnete odmah. Idealno vreme iIi mesto nikada se neće poklopiti, a zadatak se neće završiti sam po sebi. Sledeći korak je da izdelite zadatke na manje celine. Skidajte sa spiska jedno po jedno, zadajte sebi objektivne krajnje rokove, jer ako postavite sebi neobjektivne ciljeve, može se desiti da odustanete ili ne budete u mogućnosti da ih ispunite. Uradite prvo najteže. Ukoliko vam zadatak dozvoljava, prvo radite najteže celine. Na samom početku imate najvise energije, i lakše ćete se kasnije orjentisati ka lakšim zadacima.  Eliminišite distraktore. Ugasite telefon, društvene mreže, mobilni stavite na vibraciju. Detalje ostavite za kraj. Uradite najvažnije i najkrupnije, detalje ostavite za kraj. Motivišite sebe. Hvalite i bodrite sebe. Kada završite odredjeni zadatak možete sebe častiti nećim što vas raduje. Mnogo je lakše raditi stvari koje vas možda i ne vesele ako znate da je jedan od narednih koraka nešto što vas motiviše ili raduje. Budite dosledni. Nemojte se opuštati. Ako ste zadali sebi zadatak, napravili plan i organizaciju, poštujte svoj plan i budite dosledni.

Uvek morate imati na umu ono što je vama najvažnije. Jasno postavljen cilj pomaže da ne odustanete od trenutnih hedonističkih potreba i želja. Motivi koji nas podstiču na sticanje znanja mogu biti različiti. Interesovanje i postavljanje izazova su neki od najsnaznijih pokretača učenja.

Distraktor

Motivacija

Please follow and like us: