Deca i samoobezvredjivanje

Racionalno emotivna bihejvioralna terapija, ističe da su sva ljudska bića pogrešiva i da prave greške i da lična vrednost nije posledica našeg nastupa. Promoviše bezuslovno prihvatanje, što ne podrazumeva globalno vrednovanje sebe i evaluaciju ali dozvoljava procenu različitih aspekata selfa. Stoga, možemo da se fokusiramo na negativne aspekte i da radimo nešto kako bi to dokazali, globalna procena sebe kao dobre ili loše osobe je anti rebt, kao i procena sebe kao kompletno lošeg na osnovu nekoliko loših karakteristika. Bezuslovno prihvatanje sebe podrazumeva prihvatanje da smo složeni i da se sastojimo iz snaga i slabosti, da su ljudi kompleksni i u stalnom procesu promene i da je nemoguće globalno proceniti pojedinačnu osobu. Koncept bezuslovnog prihvatanja je u suprotnosti sa konceptom samopouzdanja koje podrazumeva pojedinačno vrednovanje.

Kada klijenti ne razumeju koncept samo-prihvatanja, oni pribegavaju obezvredjivanju sebe: Nisam dobar jer nisam položio taj test ili zato što nisam pozvan na tu žurku znači niko me ne voli i ja sam luzer. Veoma je lako deci i adolescentima da se obezvredjuju jer razmišljaju u terminima sve ili ništa. Ovakvo razmišljanje im stvara poteškoću da razdvoje svoju vrednost od onoga šta rade i da naprave rezliku izmedju globalne procene sebe i procene individualnog aspekta selfa. Zato njihovo samoobezvredjivanje može lako da rezultira depresivnim osećanjem, anksioznišću ili krivicom i važno je da se problem identifikuje na ranom uzrastu.

Koncept koji se odnosi na samoprihvatanje/obezvredjivanje uključuje:

Tvoje ponašanje ne definiše to kakva si osoba.

Ne postoje stvari koje su kompletno dobre ili loše, svako ima vrline i mane.

Ti si vredan samo zato što postojiš.

Pravljenje greški je prirodno, svako od nas uči iz njih.

Racionalno emotivna bihejvioralna terapija

Adolescent

Please follow and like us:
error
fb-share-icon