Deca i meditacija

U današnje vreme se sve češće susrećemo sa anksioznom i depresivnom decom. Tempo života koji postaje sve više ubrzan, roditelji koji ne pričaju sa svojim decom, malo kvalitetnog vremena. Razni pritisci kojim su i deca izložena, utiču na njihov um i telo.

S druge strane, prilivi loših sadržaja (crtanih filmova koji obiluju agresivnim elementima, zavisnost od igrica i slično), utiču na razvoj dečijeg mozga. Kako u neurološkom smislu, tako u ponašajnom. Tako sve veći broj mališana pokazuje i znake agresivnost, pa čak i poremećaje u ponašanju.

Odrasli koriste meditaciju radi lakšeg izlaženja na kraj sa razni pritiscima, ali i deca mogu imati korist od iste. Ostati sabran, obraćati pažnju na sebe i kako se osećaju. Meditacija utiće na povećanje snage i otpornosti. Uči nas i strpljenju. Možete lako da usmerite svoju decu ka meditaciji pod uslovom da ih ne pritiskate.

Jedna od glavnih razlika kod meditacije za odrasle u odnosu na meditaciju za decu je ta što se meditacija za odrasle usmerava na povlačenje čula sa spoljašnjeg sveta na unutra. Kod dece najpre mora da se radi na njihovom svesnom prepoznavanju čula, pre no što su u stanju da ih usmere na unutra.

Sprovedena su istraživanja kako i zašto tehnike meditacije deluju. Šta je to što ih izdvaja od tehnika relaksacije? Meditacijom postižemo subjektivni osećaj, sagledavanje odnosa, sebe, okoline na potpuno jedan nov način. Osim toga, utiče i na smanjenje stresa, kojim su i današnja deca izložena.

Treba obratiti pažnju da dete prihvati proces. Meditacija ne treba da traje duže od 2-3 minuta i odvija se kroz igru i zabavu. Dete treba poštovati i ne nametati nešto po svako cenu ako to ne želi.

Meditacija

Anksioznost

Please follow and like us: