Sva lica straha - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Sva lica straha Strah od smrti Iako se smrt pokazala kao izvor jednog od najvećih strahova, sa druge strane, ipak živimo kao da smo besmrtni. Drugim rečima, svesno okrećemo leđa smrti kao da ni ne postoji. Nepoznavanje života posle smrti takođe stvara dodatni stres koji koči da uživamo u životu. Niko se još nije javio …
Saveti za uplašene roditelje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Saveti za uplašene roditelje: 1. uplašeni roditelji su prezaštićujući. Čuvajući decu od neprijatnosti onemogućavaju ih u sticanju iskustva koja su važna za rast i nezavisnost. 2. roditelji koji vide opasnosti svuda oko sebe su anksiozni i uznemireni. Oni su manje sposobni od mirnih roditelja da se uključe u zabavne aktivnosti sa svojom decom 3. uplašeni …
Deca i samoobezvredjivanje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Deca i samoobezvredjivanje Racionalno emotivna bihejvioralna terapija, ističe da su sva ljudska bića pogrešiva i da prave greške i da lična vrednost nije posledica našeg nastupa. Promoviše bezuslovno prihvatanje, što ne podrazumeva globalno vrednovanje sebe i evaluaciju ali dozvoljava procenu različitih aspekata selfa. Stoga, možemo da se fokusiramo na negativne aspekte i da radimo nešto …
Krivica i deca - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Krivica i deca Krivica je povezana sa samoobezvredjivanjem i javlja se kada osoba razmišlja o sebi kao veoma lošoj i slaboj osobi jer je nešto uradila. Osobe nisu uznemirene samo zbog svog ponašanja već i zbog sebe, veruju da nisu smeli da se tako ponašaju, a pošto su to uradili oni su trule osobe. Deca …
Perfekcionizam kod dece - Deciji Psiholog - Psiholog Viktorija
Perfekcionizam kod dece Perfekcionizam je u vezi sa anksioznošću i samoobezvredjivanjem. Bihejvioralne manifestacije perfekcionizma uključuju visoko postignuće, kompulsivnost, opsesivnost i prokrastinaciju. Dodatno, perfekcionisti rade stvari iz straha da nešto neće uraditi  i neuspešni su u pravljenju razlike izmedju bitnog i nebitnog. Takodje, imaju problem da naprave prioritete, dugo rade oredjenu stvar zbog straha od greške, …
Dete i gubitak bliske osobe - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Dete i gubitak bliske osobe Uvek postoji dilema kako deci objasniti smrt bliske osobe. Da li prekriti istinu ili izneti pravo stanje? Većina misli da skivanjem istine se štiti dete i kupuje vreme kada dodje pravi trenutak. Ipak na ovaj način, uskraćujemo detetu istinu i postoji velika verovatnoća u gubljenje poverenja izmedju roditelja i deteta. …
Internet zavisnost kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Internet zavisnost kod dece: Internet zavisnost se danas javlja u sve ranijem uzrastu. Uticaj porodice, je jedan od najznačajnijih faktora koji utiće na pojavu zavisnosti. Porodica, kao osnovna ćelija društva, treba da pruži detetu osnovnu bazu kako će se dalje razvijati. U to svakako spada i kako koristiti slobodno vreme. Mi smo ogledalo svojoj deci …
Polazak u školu - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Polazak u školu Polazak u školu prestavlja veliku promenu za dete, ali i za porodicu. Ako je dete adekvatno usmereno u  predškolskom period, adaptacija će biti mnogo lakša. Naime, dete već polako ulazi u školski svet, sa izvesnim izmenama koje ne moraju nužno biti stresne. Dobra predškolska priprema je ujedno i dobra priprema za školu. …
Strahovi kod školske dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Strahovi kod školske dece Strah najčešće dolazi iz naše glave. Misli koje ga prate, odredjuju da li će strah biti iracionalan ili racionalan. Evo , nekoliko saveta kako da savladiš strah koji nije realan.  Prvo testiraj svoje misli na sledeć način: napiši negativne misli koje najčešće čuješ. napiši sve dokaze koji govore u prilog da …
Upravljanje stresom na radnom mestu - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
 Upravljanje stresom na radnom mestu Ukoliko su zaposleni u organizaciji sposobni da prepoznaju rane znake sindroma izgaranja, on može i te kako biti izbegnut. Ipak, prevencija je i u ovom slučaju bolje rešenje od lečenja. Ukoliko se osoba na vreme upozna sa potencijalnim opasnostima sindroma izgaranja i ukoliko povede računa o tome da usvoji tehnike …
NA POČETAK