Radne navike kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Radne navike kod dece: Radne navike nisu urodjene, to nije nešto što se ima ili nema. To su navike koje se grade , stiču tokom vremena, ponekad brže, ponekad sporije. Ono što je bitno da, nisu nedostižne. To je način da imamo više slobodnog vremena, postignemo bolji uspeh u školi i slično. Razvijanjem radnih navika …
Dečija kreativnost - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Dečija kreativnost Postoji razlika izmedju dečije kreativnosti i kreativnosti kod odraslih. Činjenica koja nam je poznata da je dečija mašta izuzetno razvijena. Deca  vole da istražuju, stvaraju, imaju velike saznajne kapacitete.  Predškolski period predstavlja jedan od najznačajnih perioda u razvijanju kreativnosti kod dece.  Zato je od izuzetnog značaja da se deca u tom uzrastu stimulišu, …
Efikasno učenje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako efikasno učiti je pitanje koje sebi često postavljaju učenici, studenti i drugi. Postoje razne metode i tehnike, koje se mogu primeniti. Ovde čemo prikazati neke od najjednostavnijih metoda, koje svako može da upotrebi. Treba pre svega doneti odluku da želiti nešto da naučite, da probudite vašu unutrašnju motivaciju i da krenete. Prvo pravilo je …
Odnos roditelja i dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Odnos roditelja i dece Roditeljstvo prestavlja jednu od najlepših i najtežih uloga koje nam život može postaviti. Ne postoji čarobno upustvo kako postupati sa decom, jer svako dete je specifično na svoj način. Ali treba uzeti u obzir da i roditelj nije nepogrešiv, jer i roditelj je ljudsko biće. Bitno je da se eleminiše sujeta …
Hiperkinetički poremećaj - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Hiperkinetički poremećaj Šta je to ADD-ADHD? To su skraćenice za attention deficit disorder-attention deficit hyperactivity disorder. U prevodu na srpski: deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti. ADD/ADHD je najčešća dijagnoza koju dobijaju deca u SAD. Poremećaji pažnje kod dece uglavnom se odvijaju kroz četiri osnovne karakteristike ponašanja. To su: Selektivna pažnja: deca sa ovim poremećajem …
Metode u porodičnom vaspitanju - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Metode u porodičnom vaspitanju Svako dete je jedinka za sebe, pa im tako treba i prilaziti. Ali ipak postoji nešto što je zajedničko, a to su metode ubedjivanja ili uveravanja. Ona se preporučuje roditeljima kao najbolja preporuka u vaspitanju. U daljem tekstu pored metode ubedjivanja iznećemo jos neke od metoda vaspitanja koje bi roditelji trebalo …
Principi porodičnog vaspitanja - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Principi porodičnog vaspitanja Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva i služi kao posrednik izmedju deteta i sredine. Porodica prenosi na dete osnove kulture, vaspitava moralne navike, pa time ostvaruje i prvu socijalizaciju deteta. Pored metoda i sredstva u vaspitanju dece, značajno mesto zauzimaju i principi u vaspitanju. U daljem tekstu, opisaćemo neke od principa porodičnog vaspitanja. …
Proces rešavanja problema - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Proces rešavanja problema: Proces rešavanja problema se odvija u sedam koraka. Prepoznavanje postojanja problema. Definisanje problema (neostvarena želja) Postavljanje cilja (šta želimo da postignemo) Smišljanje mogućih želja. Procena izbora najboljeg rešenja. Primena rešenja. Provera efekta primenjenog rešenja. Prepoznavanje problema se odvija kroz sledeće faze: Otkrivanje nezadovoljene želje Pitanje za podizanje nivoa svesnosti problema: Da li …
Kako rešavati probleme - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako rešavati probleme Problem je bilo koji dogadjaj koji predstavlja opasnost za osobu ili neslaganje izmedju onoga što osoba želi i onoga što se realno dogadja. Rešavanje problema bi po definiciji značilo sposobnost osobe da upravlja ili vlada različitim zahtevima situacije koja se opažaju kao da prevazile njene kapacitete. Metode savladavanja problema obuhvataju promenu situacije, …
Problemi ponašanja i deca - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Problemi ponašanja i deca Kako izgledaju porodice u kojima deca imaju probleme u ponašanju? Malo pozitivnih interakcija sa decom Česte kazne, koje su nedosledne i neefikasne Negativno potkrepljenje asocijalnog ponašanja, time što roditelji kazne dete ili ga konfrontiraju sa činjenicom da se ne ponaša na adekvatan način, a onda se povuku kada dete eskalira asocijalnom …
NA POČETAK