Stidljivost i deca - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Stidljivost i deca Stidljivost bismo mogli opisati kao jedan od oblika socijalnog ponašanja. Najčešće je podstaknut brigom šta će drugi reći ili kako će osoba biti procenjena u društvu. Obično poseduju manjak samopouzdanja, zbog stalnog preispitivanja kako ih drugi gledaju. Kod dece, do tri godine, stidljivost se manifestuje kroz odbijanje komunikacije sa nepoznatim osobama. Može …
Kako treba učiti - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako i gde učiti Najbolje mesto za učenje je za radnim stolom. Učenje u fotelji, krevetu ili podu, može biti veoma ugodno, ali nije efikasno jer vodi u pospanost. Takodje, utiče i na koncentraciju. Ako smo okruženi časopisima, igricama, telefonima, teško čemo održati koncentraciju. Pažnja će biti rasuta i usmerena ka distraktorima. Važno je imati …
Kako treba učiti - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako treba učiti Najpre treba pročitati gradivo kako bi se stekla opšta prestava o onome što se uči, glavne teme, pojmovi i slično. Za početni pregled je važno: 1. Najpre pročitati sadržaj poglavlja 2. Pročitati predgovor 3. Pročitati naslove, podnaslove i poneku rečenicu (na primer, istaknute delove teksta) 4. Obratiti pažnju na tabele, grafikone, slike… …
Radne navike kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Radne navike kod dece: Radne navike nastaju formiranjem detetovog pravilnog odnosa prema radu i njegovim postepenim uvođenjem u rad. Sticanjem radnih navika, dete ući kako da postigne odredjeni cilj, u ovom slučaju učenje, a kasnije u odraslom dobu uspeva da svrsishodno organizuje svoje vreme. Na taj način jača samopouzdanje i samopoštovanje. Razvijanje radnih navika ima višestruke …
Motivacija i učenje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Motivacija i učenje: Pod pojmom motivacije podrazumevamo one faktore koje nas podstiču, usmeravaju naše ponašanje radi postizanja željenog cilja. Motivacija može biti unutrašnja i spoljašnja. Unutrašnja motivacija je kada radimo nešto što je uskladu sa nama i našim vrednostima. To je nešto što volimo i ne mora niko da nas tera. Kod učenja veoma je …
Grickanje noktiju kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Grickanje noktiju kod dece: Grickanje noktiju se najčešće javlja izmedju pete i jedanaste godine. Ali to ne mora biti pravilo, jer se ovaj problem može javiti i u adolescenciji. Postoje mnogobrojni razlozi zašto deca grickaju nokte. Nekada je u pitanju dosada, pa deca to često rade kada nisu u žiži interesovanja, naročito majke, kada nemaju podsticaj, …
Karakteristike misaonog procesa - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Karakteristike misaonog procesa: Mišljenje prestavlja kognitivni proces kojim se operiše simbolima (predstavama, pojmovima). Cilj je da se dodje do novih saznanja. Misliti znači rešavati neki problem, tražiti odgovor na neko pitanje, doći do zaključka. Mišljenje se pokreće u onim situacijama kada dotadašnje znanje i iskustvo nije dovoljno da bi se čovek uspešno prilagodio. U takvim …
Deca i meditacija - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Deca i meditacija U današnje vreme se sve češće susrećemo sa anksioznom i depresivnom decom. Tempo života koji postaje sve više ubrzan, roditelji koji ne pričaju sa svojim decom, malo kvalitetnog vremena. Razni pritisci kojim su i deca izložena, utiču na njihov um i telo. S druge strane, prilivi loših sadržaja (crtanih filmova koji obiluju …
Radne navike kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Radne navike kod dece: Radne navike nisu urodjene, to nije nešto što se ima ili nema. To su navike koje se grade , stiču tokom vremena, ponekad brže, ponekad sporije. Ono što je bitno da, nisu nedostižne. To je način da imamo više slobodnog vremena, postignemo bolji uspeh u školi i slično. Razvijanjem radnih navika …
Dečija kreativnost - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Dečija kreativnost Postoji razlika izmedju dečije kreativnosti i kreativnosti kod odraslih. Činjenica koja nam je poznata da je dečija mašta izuzetno razvijena. Deca  vole da istražuju, stvaraju, imaju velike saznajne kapacitete.  Predškolski period predstavlja jedan od najznačajnih perioda u razvijanju kreativnosti kod dece.  Zato je od izuzetnog značaja da se deca u tom uzrastu stimulišu, …
NA POČETAK