Deca i crtani filmovi - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Deca i crtani filmovi Da li crtani filmovi mogu uticati na razvoj dece je pitanje koje se danas često postavlja. Na žalost, deca danas dosta vremena provode ispred televizora, gledajući sadržaje koje su neprimerene njihovom uzrastu. Čitanje knjiga kao vid korišćenja slobodnog vremena je odavno izgubljeno. Igranje društvenih igara koje ukljućuju interakciju, takodje je deo …
Kako razgovarati sa decom - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako razgovarati sa decom Deca su pametna i divna mala bića koja lako i brzo uče. Razgovorom, učimo svoju decu o svetu oko nas, ali im i šaljemo signal da su bitna i voljena. Komunikacija nije samo puko prenošenje informacija, već i bitan segment u vaspitanju, pomoću kojeg možemo da podstaknemo dete na aktivnost, na razmišljanje, …
Stidljivost i deca - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Stidljivost i deca Stidljivost bismo mogli opisati kao jedan od oblika socijalnog ponašanja. Najčešće je podstaknut brigom šta će drugi reći ili kako će osoba biti procenjena u društvu. Obično poseduju manjak samopouzdanja, zbog stalnog preispitivanja kako ih drugi gledaju. Kod dece, do tri godine, stidljivost se manifestuje kroz odbijanje komunikacije sa nepoznatim osobama. Može …
Kako treba učiti - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako i gde učiti Najbolje mesto za učenje je za radnim stolom. Učenje u fotelji, krevetu ili podu, može biti veoma ugodno, ali nije efikasno jer vodi u pospanost. Takodje, utiče i na koncentraciju. Ako smo okruženi časopisima, igricama, telefonima, teško čemo održati koncentraciju. Pažnja će biti rasuta i usmerena ka distraktorima. Važno je imati …
Kako treba učiti - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako treba učiti Najpre treba pročitati gradivo kako bi se stekla opšta prestava o onome što se uči, glavne teme, pojmovi i slično. Za početni pregled je važno: 1. Najpre pročitati sadržaj poglavlja 2. Pročitati predgovor 3. Pročitati naslove, podnaslove i poneku rečenicu (na primer, istaknute delove teksta) 4. Obratiti pažnju na tabele, grafikone, slike… …
Radne navike kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Radne navike kod dece: Radne navike nastaju formiranjem detetovog pravilnog odnosa prema radu i njegovim postepenim uvođenjem u rad. Sticanjem radnih navika, dete ući kako da postigne odredjeni cilj, u ovom slučaju učenje, a kasnije u odraslom dobu uspeva da svrsishodno organizuje svoje vreme. Na taj način jača samopouzdanje i samopoštovanje. Razvijanje radnih navika ima višestruke …
Motivacija i učenje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Motivacija i učenje: Pod pojmom motivacije podrazumevamo one faktore koje nas podstiču, usmeravaju naše ponašanje radi postizanja željenog cilja. Motivacija može biti unutrašnja i spoljašnja. Unutrašnja motivacija je kada radimo nešto što je uskladu sa nama i našim vrednostima. To je nešto što volimo i ne mora niko da nas tera. Kod učenja veoma je …
Grickanje noktiju kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Grickanje noktiju kod dece: Grickanje noktiju se najčešće javlja izmedju pete i jedanaste godine. Ali to ne mora biti pravilo, jer se ovaj problem može javiti i u adolescenciji. Postoje mnogobrojni razlozi zašto deca grickaju nokte. Nekada je u pitanju dosada, pa deca to često rade kada nisu u žiži interesovanja, naročito majke, kada nemaju podsticaj, …
Karakteristike misaonog procesa - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Karakteristike misaonog procesa: Mišljenje prestavlja kognitivni proces kojim se operiše simbolima (predstavama, pojmovima). Cilj je da se dodje do novih saznanja. Misliti znači rešavati neki problem, tražiti odgovor na neko pitanje, doći do zaključka. Mišljenje se pokreće u onim situacijama kada dotadašnje znanje i iskustvo nije dovoljno da bi se čovek uspešno prilagodio. U takvim …
Deca i meditacija - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Deca i meditacija U današnje vreme se sve češće susrećemo sa anksioznom i depresivnom decom. Tempo života koji postaje sve više ubrzan, roditelji koji ne pričaju sa svojim decom, malo kvalitetnog vremena. Razni pritisci kojim su i deca izložena, utiču na njihov um i telo. S druge strane, prilivi loših sadržaja (crtanih filmova koji obiluju …
NA POČETAK