Šta je anksioznost?

Anksioznost, kao stepen zabrinutosti smo svi u nekom dobu svoga života osetili. Ako bi se taj stepen merio kao preterana, onda možemo govoriti o njenoj patologiji. Naročito ako utiče na nas svakodnevni život, naše odnose sa drugim ljudima i drugo. Svako ovo iskustvo ima i svoju fizičku manifestaciju koja se ispoljava raznim somatskim tegobama. Najčesće se ispoljava u vidu lupanja srca, bola u želucu, knedle u grlu. Deca isto tako mogu pokazivati ove simptome.

Normalna anksioznost ima zaštitnu funkciju. Najčešće stimulilše na konstruktivno rešavanje konflikta i flustracija. Ima motivacionu i zaštitnu funkciju. Adaptacija pojedinca na sredinu.

Patološka anksiznost je iracionalna, pojedinac nije ugrožen. Nema adaptivnu funkciju. Intezivna je, praćena somatskim reakcijama. Nema konstruktivnog rešavanja konflikta i flustracija.
Normalna anksioznostje signalna, zaštitna emocionalna reakcija, javlja se povremeno, traje kratko, slabijeg je intenziteta, a češće stimuliše ličnost na konstruktivno rešavanje konflikata i frustracija. Normalna anksioznost ima motivacijsku i adaptivnu funkciju, potstiče razmišljanje, planiranje i oprez i sprečava ponovna izlaganja neugodnim i bolnim situacijama. Ovakva anksioznost je pod kontrolom pojedinca.
Patološka anksioznost javlja se izvan opasne ili preteće situacije, traje dugo nakon stresa ili opasnosti, ometa funkcionisanje osobe i može na bizaran način izmeniti njeno mišljenje i ponašanje. Patološka anksioznost je izvan kontrole pojedinca. Intenzivnija je, stereotipna, slepa za prepoznavanje i konstruktivno rešavanje konflikata i frustracija. U daljem tekstu može se videti opis nekih oblika patološke anksioznosti.

Socijalna anksiznost ispoljava se kao strah od javnih nastupa, gubitka sopstvenog ponasanja. Osoba je nesigurna i situacijama gde je potrebna direktna komunikacija je obično inhibirana.

Lebdeća anksioznost je praćena lebdećim strahom i iščekivanjem da će se nešto strašno desiti.

Hipohondrijska anksioznost se ispoljava prevelikom brigom za sopstveno zdravlja. Moze imati dimenzije psihotičnog doživljaja.

Ako primetimo neke od simptoma patološke anksioznosti potrebno je javiti se stručnom licu, psihologu ili psihijatru.

Anksioznost

Patoloska anksioznost

Please follow and like us:
error