Separacioni strah kod dece

Separacioni strah kod dece najbolje je objasnio John Bowlby. Emocionalna vezanost deteta za majku, prestavlja značajnu vezu za svaku osobu. Ova vezanost može kasnije uticati i na vezanost osobe u partnerskim odnosima.  Ovo su neka karakteristike deteta sa mogućom separacionom anksioznošću.

– prianja se uz roditelje, drži ih za ruke;
– prati roditelje po kući;
– oseća se ugroženo kad je samo u prostoriji;
– boji se mraka;
– brine se zbog mogućih opasnosti za roditelje ili sebe;
– ima teškoća sa zaspivanjem;
– ima noćne more;
– jako se boji životinja, nepoznatih ljudi i čudovišta iz mašte.

Tokom svog razvoja većina dece nadrastu svoje strahove. Roditelji su svakako tu da pomognu detetu u procesu prilagođavanja. Ako dete odbija da ide u školu, nemojte ga kažnjavati ili ismevati. Razgovori i priprema su svakako bitni. Dozvolite detetu da ponese neku svoju omiljenu igračku ili knjigu. Cilj je da pomognete detu da se oslobodi strahova i briga. Kritika i kazna nikako neće pomoći. Pomozite vašem detetu, da sukcesivnim koracima se oslobodi straha. Budite uz njega. Otvoreno razgovarajte,  opišite mu neke svoje strahove koje ste imali kao dete. Ako i to ne pomaže i suviše dugo traje, vreme je da se obratite stručnom licu.

Separacioni strah

Please follow and like us:
error