Samomotivacija

Neki ljudi imaju sposobnost da sami sebe motivišu. Drugi nemaju tu sposobnost. Ali se ova sposobnost može naučiti. Neki su u stanju da započnu ali ne i završe zadatak. I ovo se može korigovati, razbijanjem starih obrazaca ponašanja. Osnovni razlog leži u pogrešnoj strategiji. Neke od pogrešnih strategije su:

Zahtevi prema sebi, moranja. Ja moram da biti najbolji. Samim moranjem, stvaramo sebi flustraciju. Ovakva strategija samomotivacije je neizdržljiva na duže staze.

Strah od posledica ili preterana zabrinutost. Naravno, da je za sprovodjenje odredjenih koraka potrebno imati plan. Ako taj plan preraste u strah od neuspeha, moze dovesti do preterane zabrinutosti. Ovo podstiće našu anksioznost. To može biti dodatni problem, koji može proizvesti izbegavajuće ponašanje.

Čekanje da nas drugi ili odredjena situacija motivišu. Ne postoji idealna situacija. Čekanje da nas drugi pokrenu ili motivišu ne dovodi do željenog cilja. Sigurno nam je mnogo prijatnije kada nas drugi podržavaju. Ali podrška od drugih nije neophodna da bi smo bili motivisani.

Rad sa decom

Tehnike samopomoći

Please follow and like us:
error