Fenix_LogoNudimo vam pomoć da prepoznate stanje u kome se nalazite i predlažemo lako prevazilaženje dosadašnjih problema uz konsultacije i stručnu terapiju.

cropped-20160207_2100011.jpgViktorija Mužina je diplomirani psiholog, sa završenim kursom u Transakcionoj analizi (početni i napredni nivo), angažovana u Psihološkom savetovalištu Feniks, Beograd. Pohadjala je seminar Skript i ugovor u grupama (od Dzaka Moroa), Psihosomatika završni uvod u teoriju Pjera Martija, akreditovanu metodu za brzo uklanjanje blokada i neprijatnih emocija – Magic Words. Završila napredni nivo racionalno-emotivne bihejvoralne terapije, kao i primenu iste kod dece i adolescenata. Dugodišnje bavljenje decom, u okviru privatne predškolske ustanove Bambi, gde je kao vlasnik i direktor radila na organizovanju i vodjenju edukacije na predskolskom nivou.
Kombinujući različite pravce u savetovanju koristi integrativni pristup koji je prilagodjen individualnim potrebama klijenta. Majka je sina od 20 godina. Živi i radi u Beogradu. Bavi se savetovanjem u oblasti socijalne anksioznosti, problemima u partnerskim odnosima, problemima sa niskim samopouzdanjem, tremom, stidom kao i primenom funkcionalnog pamćenja i razvojem divergentog mišljenja kod dece. Takodje se bavi i problemima u vezi sa procesom učenja kod školske dece i problemom odlaganja (prokrastinacija).

Psihološko savetovalište Feniks – mesto gde ćete osnažiti svoje JA.