Noćni strahovi kod dece 3 - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Noćni strahovi kod dece 3: Kada su noćni strahovi kod dece u pitanju ne treba činiti sledeće: Ne gurati i terati dete da se suoči sa strahom, kada za to nije spremno. Potrebna je svakako, priprema i zajedničko učestvanje roditelja i deteta u suočavanju sa strahom. Koraci moraju biti mali, postepeni, kako ne bi došlo …
Noćni strahovi kod dece 2 - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Noćni strahovi kod dece 2: Iako noćni strahovi mogu izgledati traumatično za roditelja, nema potrebe za lečenjem ako ne traju dugo. Svakako, treba pomoći detetu, što se najlakše ćini ako se prati dete kroz igru ili putem crteža. Bitno je da dete bude što manje izloženo crtanim filmovima, koji su agresivno obojeni, kao i informativnim …
Noćni strahovi kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Noćni strahovi kod dece Noćni strah je poremećaj spavanja i obično se javlja u REM fazi spavanja, kada je disanje ubrzano,nepravilno i plitko. Oči se pokreću brzo, a mišići postaju nepokretni. Javlja se u prvoj polovini noći i traje pet do trideset minuta, nakon čega dete nastavlja normalno da spava. Ujutru se ničega ne seća …
Postavljanje granica u vaspitanju 3 - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Postavljanje granica u vaspitanju 3 Kada postavljamo granice, treba da budemo sigurni da nas dete čuje i razume. Nemojte praviti dogovore, kada je dete umorno ili pred spavanje, jer će mu pažnja tada biti smanjena. Odaberite neku mirnu situaciju, kada ćete pričati sa vašim detetom. Sedite sa vašim detetom, trudite se da budete na istoj …
Granice u vaspitanju drugi deo - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Granice u vaspitanju drugi deo Jedan od najbitnih aspekata postavljanja granica, je utvrdjivanje temeljnih porodičnih prava. Zdrave granice trebaju da budu jasne, jednostavne i ciljano postavljene. Ako ne zadovaljavaju ove kriterijume, detetu neće biti jasno šta roditelj očekuje od njega. Neke su veoma važne kao na primer ne udarati druge, ne bacati stvari i slično. …
Postavnjanje granica u vaspitanju - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Postavnjanje granica u vaspitanju Ono sto je bitno u vaspitanju je postavljanje jasnih granica. Mnogim roditeljima prestavlja to teškoću jer misle da će na taj način manje voleti svoje dete. To je pogrešan način razmišljanja koji može prestavljati i roditeljsku liniju lakšeg otpora. Kada dete vrišti i plače bez valjanog razloga, kada želi nešto baš u …
Napadi straha kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Napadi straha kod dece: Napadi straha sa vidljivim povodom mogu se ispoljavati , nakon medicinskih intervencija, u stanjima visoke temperature i psihičkog stresa. Dete se oseća bespomoćno i nesigurno. Ovakvi napadi traju najčešće samo za vreme povrede i kasnije spontano nestaju kada i sam uzrok se ukloni. Deca često mogu biti razdražljiva, uplašena. Može se …
Šta je anksioznost - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Šta je anksioznost? Anksioznost, kao stepen zabrinutosti smo svi u nekom dobu svoga života osetili. Ako bi se taj stepen merio kao preterana, onda možemo govoriti o njenoj patologiji. Naročito ako utiče na nas svakodnevni život, naše odnose sa drugim ljudima i drugo. Svako ovo iskustvo ima i svoju fizičku manifestaciju koja se ispoljava raznim …
Separacioni strah kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Separacioni strah kod dece Separacioni strah kod dece najbolje je objasnio John Bowlby. Emocionalna vezanost deteta za majku, prestavlja značajnu vezu za svaku osobu. Ova vezanost može kasnije uticati i na vezanost osobe u partnerskim odnosima.  Ovo su neka karakteristike deteta sa mogućom separacionom anksioznošću. – prianja se uz roditelje, drži ih za ruke; – …
Samomotivacija - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Samomotivacija Neki ljudi imaju sposobnost da sami sebe motivišu. Drugi nemaju tu sposobnost. Ali se ova sposobnost može naučiti. Neki su u stanju da započnu ali ne i završe zadatak. I ovo se može korigovati, razbijanjem starih obrazaca ponašanja. Osnovni razlog leži u pogrešnoj strategiji. Neke od pogrešnih strategije su: Zahtevi prema sebi, moranja. Ja …
NA POČETAK