Polazak u školu - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Polazak u školu Polazak u školu prestavlja veliku promenu za dete, ali i za porodicu. Ako je dete adekvatno usmereno u  predškolskom period, adaptacija će biti mnogo lakša. Naime, dete već polako ulazi u školski svet, sa izvesnim izmenama koje ne moraju nužno biti stresne. Dobra predškolska priprema je ujedno i dobra priprema za školu. …
Strahovi kod školske dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Strahovi kod školske dece Strah najčešće dolazi iz naše glave. Misli koje ga prate, odredjuju da li će strah biti iracionalan ili racionalan. Evo , nekoliko saveta kako da savladiš strah koji nije realan.  Prvo testiraj svoje misli na sledeć način: napiši negativne misli koje najčešće čuješ. napiši sve dokaze koji govore u prilog da …
Upravljanje stresom na radnom mestu - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
 Upravljanje stresom na radnom mestu Ukoliko su zaposleni u organizaciji sposobni da prepoznaju rane znake sindroma izgaranja, on može i te kako biti izbegnut. Ipak, prevencija je i u ovom slučaju bolje rešenje od lečenja. Ukoliko se osoba na vreme upozna sa potencijalnim opasnostima sindroma izgaranja i ukoliko povede računa o tome da usvoji tehnike …
Stres na radnom mestu - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Stres na radnom mestu             Stres na radnom mestu i naročito jedan od njegovih ekstremnih vidova – sindrom izgaranja na radnom mestu, predstavljaju značajan problem sa kojim se suočavaju poslovne organizacije širom sveta. Sindrom izgaranja predstavlja vrstu stresa koja se uglavnom vezuje za radno okruženje (iako se može javiti u različitim situacijama i okruženjima). Ovaj …
Kako prevazići stres - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako prevazići stres Šta je stres? Po definiciji,  stres je odnos između osobe i njene sredine. Osoba procenjuje da li može da se adaptira na postojeći izazov ili nema kapacitete da to prevaziđe. Osoba opaža da ima problem, ali procenjuje da nije u stanju ni da ga trpi ni da ga reši. Procena može biti: …
Dečiji crtež - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Dečiji crtež Većina dece rado crta i oseća se prijatno dok obavlja tu aktivnost. U interpretaciji dečijeg crteža, ako ga koristimo u psihodijagnostičke svrhe, ne smemo zanemariti doba, kao i pojavu razvojnih, emocionalnih ili neuroloških teškoća. Razvoj crteža odvija se kroz četiri faze: prva faza počinje u 18 mesecu, kada deca počinju ostavljati tragove na …
Depresija kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Depresija kod dece Deca i adolescenti koji imaju iskustvo sa depresijom osećaju različite simptome uključujući: afektivne simptome (tuga, depresivno raspoloženje, iritabilnost). Možemo reći da postoji i negativan kognitivni stil (pesimizam, preterana generalizacija, predikcija negativnog ishoda), anhedonija (smanjenje interesovanja i uživanja u uobičajenim aktivnostima). Sve ovo može da uslovi apatiju i socijalno povlačenje, gubitak pažnje i …
Fobije kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Fobije kod dece Strah je prisutan u svim razvojnim fazama deteta. On je pokretač odbrambrenih snaga deteta u situacijama pretnje. U tom smislu, strah je koristan ima adaptivnu funkciju u slučaju opasnosti. Kada je reakcija strah prenaglašen u odnosu na situaciju ili povod, onda govorimo o fobijama. Preterani strah od predmeta, situacija i događaja koje …
Sreća u malim stvarima - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Sreća u malim stvarima Često u svakodnevnom životu se susrećemo sa starom mudrošću- „ sreća je u malim stvarim”. Odlazak na kafu sa prijateljicom, dobar film, odlazak u prirodu, sve su to male stvari koje čine život a koje nam mogu ulepšati dan.  Na žalost, većina ljudi je usresredjena da ganja neku „veliku sreću”. Ali …
Dete i razvod braka - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Dete i razvod braka Razvod braka predstavlja jedan od najtraumatičnijih događaja u životu dvoje ljudi. Ipak, postoji osoba na koje razvod braka utiče jače nego na odrasle,a to je dete. Svakako, to nije razlog za ostajanje u zajednici, jer loš brak može ostaviti veće posledice na dete. Dobra priprema kao i ono šta se dogadja …
NA POČETAK