Grickanje noktiju kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Grickanje noktiju kod dece: Grickanje noktiju se najčešće javlja izmedju pete i jedanaste godine. Ali to ne mora biti pravilo, jer se ovaj problem može javiti i u adolescenciji. Postoje mnogobrojni razlozi zašto deca grickaju nokte. Nekada je u pitanju dosada, pa deca to često rade kada nisu u žiži interesovanja, naročito majke, kada nemaju podsticaj, …
Karakteristike misaonog procesa - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Karakteristike misaonog procesa: Mišljenje prestavlja kognitivni proces kojim se operiše simbolima (predstavama, pojmovima). Cilj je da se dodje do novih saznanja. Misliti znači rešavati neki problem, tražiti odgovor na neko pitanje, doći do zaključka. Mišljenje se pokreće u onim situacijama kada dotadašnje znanje i iskustvo nije dovoljno da bi se čovek uspešno prilagodio. U takvim …
Deca i meditacija - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Deca i meditacija U današnje vreme se sve češće susrećemo sa anksioznom i depresivnom decom. Tempo života koji postaje sve više ubrzan, roditelji koji ne pričaju sa svojim decom, malo kvalitetnog vremena. Razni pritisci kojim su i deca izložena, utiču na njihov um i telo. S druge strane, prilivi loših sadržaja (crtanih filmova koji obiluju …
Radne navike kod dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Radne navike kod dece: Radne navike nisu urodjene, to nije nešto što se ima ili nema. To su navike koje se grade , stiču tokom vremena, ponekad brže, ponekad sporije. Ono što je bitno da, nisu nedostižne. To je način da imamo više slobodnog vremena, postignemo bolji uspeh u školi i slično. Razvijanjem radnih navika …
Dečija kreativnost - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Dečija kreativnost Postoji razlika izmedju dečije kreativnosti i kreativnosti kod odraslih. Činjenica koja nam je poznata da je dečija mašta izuzetno razvijena. Deca  vole da istražuju, stvaraju, imaju velike saznajne kapacitete.  Predškolski period predstavlja jedan od najznačajnih perioda u razvijanju kreativnosti kod dece.  Zato je od izuzetnog značaja da se deca u tom uzrastu stimulišu, …
Efikasno učenje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako efikasno učiti je pitanje koje sebi često postavljaju učenici, studenti i drugi. Postoje razne metode i tehnike, koje se mogu primeniti. Ovde čemo prikazati neke od najjednostavnijih metoda, koje svako može da upotrebi. Treba pre svega doneti odluku da želiti nešto da naučite, da probudite vašu unutrašnju motivaciju i da krenete. Prvo pravilo je …
Odnos roditelja i dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Odnos roditelja i dece Roditeljstvo prestavlja jednu od najlepših i najtežih uloga koje nam život može postaviti. Ne postoji čarobno upustvo kako postupati sa decom, jer svako dete je specifično na svoj način. Ali treba uzeti u obzir da i roditelj nije nepogrešiv, jer i roditelj je ljudsko biće. Bitno je da se eleminiše sujeta …
Hiperkinetički poremećaj - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Hiperkinetički poremećaj Šta je to ADD-ADHD? To su skraćenice za attention deficit disorder-attention deficit hyperactivity disorder. U prevodu na srpski: deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti. ADD/ADHD je najčešća dijagnoza koju dobijaju deca u SAD. Poremećaji pažnje kod dece uglavnom se odvijaju kroz četiri osnovne karakteristike ponašanja. To su: Selektivna pažnja: deca sa ovim poremećajem …
Metode u porodičnom vaspitanju - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Metode u porodičnom vaspitanju Svako dete je jedinka za sebe, pa im tako treba i prilaziti. Ali ipak postoji nešto što je zajedničko, a to su metode ubedjivanja ili uveravanja. Ona se preporučuje roditeljima kao najbolja preporuka u vaspitanju. U daljem tekstu pored metode ubedjivanja iznećemo jos neke od metoda vaspitanja koje bi roditelji trebalo …
Principi porodičnog vaspitanja - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Principi porodičnog vaspitanja Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva i služi kao posrednik izmedju deteta i sredine. Porodica prenosi na dete osnove kulture, vaspitava moralne navike, pa time ostvaruje i prvu socijalizaciju deteta. Pored metoda i sredstva u vaspitanju dece, značajno mesto zauzimaju i principi u vaspitanju. U daljem tekstu, opisaćemo neke od principa porodičnog vaspitanja. …
NA POČETAK