Efikasno učenje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako efikasno učiti je pitanje koje sebi često postavljaju učenici, studenti i drugi. Postoje razne metode i tehnike, koje se mogu primeniti. Ovde čemo prikazati neke od najjednostavnijih metoda, koje svako može da upotrebi. Treba pre svega doneti odluku da želiti nešto da naučite, da probudite vašu unutrašnju motivaciju i da krenete. Prvo pravilo je …
Odnos roditelja i dece - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Odnos roditelja i dece Roditeljstvo prestavlja jednu od najlepših i najtežih uloga koje nam život može postaviti. Ne postoji čarobno upustvo kako postupati sa decom, jer svako dete je specifično na svoj način. Ali treba uzeti u obzir da i roditelj nije nepogrešiv, jer i roditelj je ljudsko biće. Bitno je da se eleminiše sujeta …
Hiperkinetički poremećaj - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Hiperkinetički poremećaj Šta je to ADD-ADHD? To su skraćenice za attention deficit disorder-attention deficit hyperactivity disorder. U prevodu na srpski: deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti. ADD/ADHD je najčešća dijagnoza koju dobijaju deca u SAD. Poremećaji pažnje kod dece uglavnom se odvijaju kroz četiri osnovne karakteristike ponašanja. To su: Selektivna pažnja: deca sa ovim poremećajem …
Metode u porodičnom vaspitanju - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Metode u porodičnom vaspitanju Svako dete je jedinka za sebe, pa im tako treba i prilaziti. Ali ipak postoji nešto što je zajedničko, a to su metode ubedjivanja ili uveravanja. Ona se preporučuje roditeljima kao najbolja preporuka u vaspitanju. U daljem tekstu pored metode ubedjivanja iznećemo jos neke od metoda vaspitanja koje bi roditelji trebalo …
Principi porodičnog vaspitanja - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Principi porodičnog vaspitanja Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva i služi kao posrednik izmedju deteta i sredine. Porodica prenosi na dete osnove kulture, vaspitava moralne navike, pa time ostvaruje i prvu socijalizaciju deteta. Pored metoda i sredstva u vaspitanju dece, značajno mesto zauzimaju i principi u vaspitanju. U daljem tekstu, opisaćemo neke od principa porodičnog vaspitanja. …
Proces rešavanja problema - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Proces rešavanja problema: Proces rešavanja problema se odvija u sedam koraka. Prepoznavanje postojanja problema. Definisanje problema (neostvarena želja) Postavljanje cilja (šta želimo da postignemo) Smišljanje mogućih želja. Procena izbora najboljeg rešenja. Primena rešenja. Provera efekta primenjenog rešenja. Prepoznavanje problema se odvija kroz sledeće faze: Otkrivanje nezadovoljene želje Pitanje za podizanje nivoa svesnosti problema: Da li …
Kako rešavati probleme - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Kako rešavati probleme Problem je bilo koji dogadjaj koji predstavlja opasnost za osobu ili neslaganje izmedju onoga što osoba želi i onoga što se realno dogadja. Rešavanje problema bi po definiciji značilo sposobnost osobe da upravlja ili vlada različitim zahtevima situacije koja se opažaju kao da prevazile njene kapacitete. Metode savladavanja problema obuhvataju promenu situacije, …
Problemi ponašanja i deca - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Problemi ponašanja i deca Kako izgledaju porodice u kojima deca imaju probleme u ponašanju? Malo pozitivnih interakcija sa decom Česte kazne, koje su nedosledne i neefikasne Negativno potkrepljenje asocijalnog ponašanja, time što roditelji kazne dete ili ga konfrontiraju sa činjenicom da se ne ponaša na adekvatan način, a onda se povuku kada dete eskalira asocijalnom …
Sva lica straha - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Sva lica straha Strah od smrti Iako se smrt pokazala kao izvor jednog od najvećih strahova, sa druge strane, ipak živimo kao da smo besmrtni. Drugim rečima, svesno okrećemo leđa smrti kao da ni ne postoji. Nepoznavanje života posle smrti takođe stvara dodatni stres koji koči da uživamo u životu. Niko se još nije javio …
Saveti za uplašene roditelje - Deciji psiholog - Psiholog Viktorija
Saveti za uplašene roditelje: 1. uplašeni roditelji su prezaštićujući. Čuvajući decu od neprijatnosti onemogućavaju ih u sticanju iskustva koja su važna za rast i nezavisnost. 2. roditelji koji vide opasnosti svuda oko sebe su anksiozni i uznemireni. Oni su manje sposobni od mirnih roditelja da se uključe u zabavne aktivnosti sa svojom decom 3. uplašeni …
NA POČETAK