CENOVNIK USLUGA

Individualne terapije u trajanju od 60 minuta            3.300 rsd

Rad sa decom po terapiji (60 minuta)                        3.300 rsd