TRENING ASERTIVNOSTI

Šta je asertivnost?
Asertivnost je stav i način ponašanja u bilo kojoj situaciji u kojoj treba da:

 • zatražite nešto što želite
 • izrazite svoja osećanja
 • kažete ne kada nešto ne želite

Naučite da budete asertivni radom na sebi, kroz sledeća područja:

 • Razvijte moć nevebalnog asertivnog ponašanja
 • Naučite da kažete ne
 • Vežbajte asetivne odgovore, kroz igranje uloga, pisanje i naučite da ih primenite u stvarnom životu
 • Naučite da prepoznate koja su vaša osnovna prava kao ljudskog bića
 • Radite na razvijanju svesti o svojim osećanjima, potrebama i željama

Šta dobijate ovim treningom
Razvijanje asertivnosti je vaše kumulativno ulaganje u sebe. Umanjićete vaše frustracije, ljutnju ili agresivnost u odnosima sa partnerom, članovima porodice ili prijateljima. Pomoći će vam da steknete samopouzdanje i samopoštovanje. Probudiće vaš ego i volju da prigrlite život.

Termini asetivnog treninga
Vreme: Svake subote od 17-19 časova
Voditelj treninga: Viktorija Mužina, diplomirani psiholog
Cena treninga: 1.000 rsd
Prijava i rezervacije se vrše do petka na telefon 060 5466763

 

TRENING SAMOPOŠTOVANJA

Šta je samopoštovanje?

Samopoštovanje je način razmišljanja, osećanja i ponašanja koji podrazumeva:

 • da prihvatate sebe
 • da poštujete sebe
 • da verujete sebi
 • da verujete u sebe

Kako se gradi samopoštovanje?

Radom na sebi, kroz brigu o sebi na kognitivnom nivou – koristeći se unutrasnjim govorom i afirmacijama za samopoštovanje kao i kroz ostvarivanje ličnih ciljeva.

Šta dobijate ovim treningom?

Kada naučite sebe da prihvatate, možete da živite kvalitetnije sa svojim kapacitetima i slabostima bez nepotrebnog samoosudjivanja. Kada naučite da poštujete sebe, postajete svesni svoga dostojanstva i vrednosti kao ljudskog bića.

Karakteristike treninga su:

 • prilagođenost članovima grupe
 • individualni i grupni rad
 • kratak i informativan teoretski deo
 • aktivno učenje putem vežbi, analiza i diskusije
 • praktična primena naučenog
 • dobra atmosfera i druženje

 Termini i mesto održavanja

Voditelj: Viktorija Mužina, diplomirani psiholog

Prijava i rezervacije se vrše do petka  na telefon 060 5466763