Postoje tri osnovna koraka u terapiji žvrcanja:

  1. Nauciti i uvezbati razne elemente i likove ili ih osmisliti
  2. Postavljanje svih tih elemenata na jedno mesto
  3. Popunjavanje praznina izmedju likova i elemenata na papiru

Ovo je stručno dokazan hobi za opuštanje tokom kojeg opuštamo sve otpore, a takodje prema istraživanjima može da nam pomogne da se uporedo lakše skoncentrišemo na dodatnu moždanu operaciju, kao što je pažljivije slušanje predavanja prilikom škrabanja.