Terapija je proces učenja, kako da bolje sagledate sebe i svoje potencijale. Napišite svoje ime desnom rukom (ako ste dešnjak). Lako ide zar ne? A sad probajte levom rukom. Mnogo teže? Ali ako budete vežbali duže vreme levom rukom uspećete da napišete svoje ime. Tako je i sa psihoterapijom –  potrebno je vreme.
Rad na kognitivnom nivou – preusmerite katastrofične misli Dišite iz stomaka Meditirajte Izbalansirajte ishranu. Prepolovite unos kofeina, nikotina, sećera Uvedite svakodnevne fizičke vežbe (naročito plivanje)
Manje pričajmo, više slušajmo. Da bismo nešto rekli, potrebno je da prvo dobro razumemo šta to dete hoće da kaže, koje su njegove dileme, da li u onome što kaže ima nekih nelogičnosti, nejasnoća…Ne možemo pažljivo slušati usput, sa pola pažnje. Uklonimo barijere (telefone, kompjutere, sopstvene druge misli, predrasude, nestrpljenje, ljutnju, bes, krivicu …). To …
Naše mišljenje je to koje prouzrokuje da se osećamo i ponašamo na određen način. Ukoliko doživljavamo osećanja koja ne želimo  ili se ponašamo na način koji ne želimo onda je važno da identifikujemo razmišljanja koja uzrokuju ta osećanja i ponašanja, a zatim učimo kako da ih zamenimo ili zauzemo drugačiji odnos prema njima kako bismo …
  Orijentacija je ka neposrednom, tekućem doživljavanju klijenta i njegovom postizanju svesnosti o sada i ovde. Kroz usmeravanje pažnje na sadašnje, tekuće doživljavanje, nerešeni konflikti izbijaju na površinu i rešavaju se. Definišite problem i prevazidjimo zastoj zajedno.
Život dugo traje ako znaš kako da ga koristiš. Seneka
Naučite da prepoznate koja su vaša osnovna prava kao ljudskog bića. Radite na razvijanju svesti o svojim osećanjima, potrebama i željama. Osnažite svoje JA! “Using relaxation to stop feeling angry is misguided.It’s targeting a symptom, not the cause.” Steven Laurent
Razlozi odlaska na savetovanje su mnogobrojni. Treba ih prepoznati i ukoliko traju duži vremenski period, ometaju našu funkcionalnost i utiču na kvalitet života svakako treba potražiti pomoć strucnjaka. Nekad će se javiti i osobe koje žele da podele svoju istinu sa nekim ko je neutralan. Često se desava i da osobe žele da se ventiliraju, …
Uz Zentangle metod može se doći do opuštanja, beleženja dnevnih osećanja, poboljšanja sna i pobedjivanja insomnije, porasta samopouzdanja, razvijanja inspiracije, pobedjivanja paničnih napada, modifikacije ponašanja, kreiranja divnih umetničkih radova, oslobadjanja stresa, poboljšanja motoričkih sposobnosti, vežbanja očnog vida, grupnog fokusiranja i timskog rada, terapije.
PAGE TOP